Virksomheder lever eller dør på kvaliteten af deres rekrutteringer

Virksomheder lever eller dør på kvaliteten af deres rekrutteringer

6 tegn på, at din organisation har brug for e-rekruttering

1. Upræcis jobkravsanalyse

Udfordringen:
En præcis jobkravsanalyse kan løfte rigtig mange ansættelser, således at stillingsopslaget og det efterfølgende interview bliver struktureret, dybdegående og professionaliseret. I rekrutteringsprocessen ses der ofte to tendenser: Jobkravsanalysen bliver for bred, hvorved du modtager en stor mængde ikke-kvalificerede ansøgere, og/eller at jobprofilen for den nye medarbejder bliver identisk med den tidligere medarbejder. Man kommer derfor til at søge efter en klon, selvom det ikke er det mest ideelle.

Ved at anvende JobMatchProfile:
– Minimerer I spildtiden, for kandidaterne og jer selv, ved kun at invitere de bedst egnede    kandidater til samtale
– Øger I kvaliteten i rekrutteringsprocessen ved at vægte nøglekompetencer og den    ønskede personprofil inden det perfekte match foretages
– Undgår I upræcise jobkravsanalyser og en uprofessionel rekrutteringsproces

Tips til jobkravsanalysen

1

2. Manglende kandidatoverblik

Udfordringen:

Du har i tidligere rekrutteringssammenhænge fravalgt kandidater, som var yderst kvalificerede, men har grundet antallet af kvalificerede ansøgere været nødsaget til at fravælge egnede kandidater. Når du håndterer ansøgninger manuelt, er det svært at finde informationer om tidligere og/eller uopfordrede kandidater. Derfor er du nødt til at slå en ny stilling op, og formår derfor ikke at udnytte den gyldne beholdning af informationer om tidligere og/eller uopfordrede kandidater.

Ved at anvende JobMatchProfile:
– Får I en optimal udnyttelse af de uopfordrede ansøgere ved hjælp af få klik
– Mindsker I muligheden for at tabe overblikket over kandidaterne
– Opnår I et samlet, effektivt overblik over kandidaterne og deres dokumenter

Se video om jobagenten

3. Administrative tunge arbejdsgange

Udfordringen:
HR bruger mere tid på at administrere fremfor at rekruttere. Hver enkel ansøgning håndtereres manuelt, hvert CV gennemgås, og efterfølgende rangeres kandidaterne i Excel-systemer. Endvidere bruger I tid på diverse mailkorrespondancer mellem virksomhedens ansatte for at nå til enighed i valget af den nye medarbejder. Rekrutteringsprocessen forvandles således til en administrationsproces med tunge arbejdsgange og høje omkostninger.

Ved at anvende JobMatchProfile:
– Reducerer I tidsforbruget på ca. 50 % på Jobopslag i rekrutteringsprocessen
– Reducerer I tidsforbruget på ca. 80 % på de uopfordrede kandidater i    rekrutteringsprocessen
– Mindsker I forvirring og utilfredshed i ansættelsesudvalget

Tips til jobsamtalen og jobafslag

4. Manglende overblik i ansættelsesudvalget

Udfordringen:
Ansættelsesudvalg oplever ofte at det kun er enkelte medarbejdere, som har indsigt og mulighed for at følge med i rekrutteringsprocessen. Vurderinger og kommentarer på kandidaterne bliver ikke videndelt med andre i organisationen. Det betyder bl.a., at deltagerne i ansættelsesudvalget mangler overblik over, hvor langt den enkelte kandidat er kommet i rekrutteringsprocessen, men vigtigst af alt mangler de et ordentligt tværorganisatorisk fundament at udvælge de rette kandidater på baggrund af.

Ved at anvende JobMatchProfile:
– Opnår I et samlet, effektivt overblik over kandidaterne og deres dokumenter
– Videndeler I ved at dele kommentarer, vurderinger og kandidaternes dokumenter online    og let tilgængeligt for alle i ansættelsesudvalget
– Mindsker I forvirring og utilfredshed i ansættelsesudvalget

Se video om kandidatlisten

5. Faglige kvalifikationer overskygger personlige kompetencer

Udfordringen:
I skimmer kandidaternes CV igennem med fokus på ”hard skills” og faglige kvalifikationer, og på baggrund af disse indkaldes kandidaterne til samtale. Ved jobsamtalen opdager I hurtigt, at kandidatens personlige kompetencer ikke matcher lederens eller virksomhedens DNA. Ved brugen af et data-drevent rekrutteringssystem identificeres kandidaternes personlige kompetencer allerede inden jobsamtalen, og I øger dermed chancen for at invitere de kandidater til jobsamtale, som matcher stillingen både på det faglige og ikke mindst det personlige plan.

Ved at anvende JobMatchProfile:
– Bliver kandidaterne rangeret på baggrund af en opstillet idealprofil – faglig og personlig
– Undgår I upræcise jobkravsanalyser og en uprofessionel rekrutteringsproces
– Minimerer I risikoen for den hyppigste årsag til fejlansættelser og fyringer ved at matche    kandidaternes personlighed

Se video om jobprofilen

5

6. Utilfredse kandidater

Udfordringen:
Undersøgelser viser, at 34 % af kandidaterne oplever rekrutteringsprocessen som ”dårlig”, mens 12 % rangerer oplevelsen som værende ”virkelig dårlig. ” Det er altså tæt på halvdelen af ansøgerne, som har dårlige erfaringer med opslåede stillinger. Har du tænkt over, hvilken oplevelse kandidaten har haft med jeres virksomhed, og hvordan det påvirker jeres employer brand?

Ved at anvende JobMatchProfile:
– Opnår I et samlet, effektivt overblik i rekrutteringsprocessen
– Sikrer I jer imod at overse eller glemme egnede kandidater
– Styrker I jeres employer brand

Tips til employer branding

Gå ikke glip af de seneste rekrutteringstrends. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld